2013. június 20., csütörtök

Futás

- És....tudod....én....nagyon.... - lihegte a vörös rövidnadrágos futó - szeretek....ilyenkor....este.....futni.
- Énis... - köpte ki egyben a másik, két levegővétel között.
 Tempósan haladtak az utcán, hol az úttesten, hol az autók elől kitérve a járdán.
- Aztán....milyen....a...munka? - kérdezte az első.
- Semmi...különös.
 Lassan közelítettek a sarokhoz, ahol általában elválik az útjuk. Egymásra nem nézve futottak tovább, mind a ketten próbálták szabályozni a lélegzetüket, és megpróbáltak halkan kapkodni a levegő után.
- Na...szevasz...holnap...találkozunk - mondta a vörös nadrágos.
- Hello. - érkezett a felelet.
 Ahogy a gyors búcsúzkodáson túl voltak, az első tovább futott egyenesen, a másik befordult a sarkon. Amint kellő távolságra vélték a másikat, megálltak, és az út hátralevő részét sétálva tették meg, miközben egymást átkozták, hogy minek is kell annak is kocognia, mert valójában mind a ketten utáltak futni.

2013. június 19., szerda

* Szolgálati közlemény * Nyári szünet

Most már hagyományos - mert másodjára lesz - nyári szünetre megy a blog. Visszatérés valamikor szeptemberben várható, addig elvonási tűnetek enyhítésére ott van az elmúlt évek termése!

2013. június 13., csütörtök

Szent György és a sárkány

 A füst óvatosan gomolygott a mező fölött, lassan, csomókba merevedve haladt a völgyben. Egy-két helyen még a lángnyelvek fellobbantak, hogy aztán parázsba hűljenek ki. A sötétzöld fűben csak elvétve csillantak meg fémesen az élesre hasított páncélok, és a szakadt ruhás falusiak, ahogy a halottakat pakolják a taligákra.
 A győztes lovagok a dombtetőn álltak, szemükkel kémlelték a távolban elvonuló pogány sereget. Nem örültek, csendben figyeltek, és hallgatták, ahogy a keresztes zászlók csapkodó hang kíséretében lobogtak. Nézték a szétszórt vert hadat és saját erőiket méregették. Alig százan maradhattak életben, a vértjeikről még mindig csöpögött a vér, és a sisakok alól csak a fáradt sóhajok fémes tompasággal hallatszottak ki.

 A lovagok parancs nélkül kezdtek újra csatarendbe állni, az apródok új fegyvereket hoztak számukra, és a kovácsok a harctéren álltak neki kikalapálni a páncélok benyomódásait, gyakran a viselőjükről sem vették le.
 Ahogy újra vonalba rendeződtek, hátralépve hagytak utat gnieznói Györgynek. A kereszteslovag végig léptetett köztük lován, közben végig a távolba meredt és nézte hogyan tűnnek el a mazowszan pogányok az erdő fái között.
 A domb mögött lassan kezdett felkelni a nap teljesen, narancssárgára festve az addig sötétzöld tájat. György vértje nyugalmat sugárzott, ahogy megtört rajta a fény, és ahogy a lovag leszállt lováról majd imádsághoz térdelt, mindenki áhítattal követte.
 - Pater noster qui es in caelis... - mormolták egyszerre.
 Ahogy befejezték, zörögve álltak fel és reménykedve néztek Györgyre. Azt is elfelejtették, hogy fáradtak. Egy másik lovag, János odalépett hozzá:
- György uram, - kezdte szinte sóhajtva - úgy nyertünk, hogy veszítettünk. Kétezren jöttünk, jó ha százan maradtunk. Innen számunkra nincs már tovább.
 György megcsóválta a fejét.
- Ha mi nem végezzük be ezt a harcot, - azzal a háta felé mutatott a távoli falvak felé - akkor újra felégetnek mindent a pogányok.
- A sárkány volt az... - hallatszott egy ijedt hang a katonák sorából.
 György ránézett, a lovag előre lépett és térdre rogyva folytatta:
- A falulbeliek úgy tartják, hogy a pogányok vezetője egy nagy hatalmú varázsló. - félbe hagyta gondolatát és letörölte homlokáról a verejtéket - Sárkányoknak parancsol.
- Ő maga a sárkány! - kiáltotta egy újabb harcos - Csak fel tudja venni egy ember alakját! Halhatatlan!
 Ahogy ezek elhangzottak, a tömeg egyetértően morajlotta kétségbeesését és magasztalta ellenfelét.
 György csak ingatta a fejét, a fáradtságtól már nagyon nehezen beszélt. Kihúzta kardját a hüvelyéből, és a fém sikításával kísérve nyomta bele a kardot a homokos talajba. Letérdelt és újra imádkozni kezdett. A többiek némán követték. Amikor végzett, felállt és a pogányok erdeje felé fordult.
- Higgyetek! - kiáltotta félig hátrafordulva.
 Azzal kivonta kardját és lova nélkül indult a völgynek. A sereg óvatosan, de rohamozva követte. 
 Máskor ilyenkor ordítottak, most hangtalanul csattogtak le a völgybe.

 A harc gyorsan zajlott. A pogányokat összezavarta a hirtelen támadás. Nem tudtak alakzatba fejlődni rendesen, csak az erősítésben tudtak bízni, ami a fák között egy réten kezdett felsorakozni.
 Ötszáz harcos várta a lovagok túlélőit. A félezer pogány katona közepén ott állt a sárkány. Teste kiemelkedett környezetéből óriási méreteivel és pikkelyes bőrpáncéljával. A hátán szárnyszerűen lobogott a bőr palást. Szemében szinte égett a vöröslő harag.
 György azonnal meglátta, ahogy átvágta magát a rendezetlen menekülő pogányokon. Kardját feje fölé tartva, őrülten rohant a sereg és a közepén álló Sárkány felé.
 A Sárkány mennydörgésszerűen felbőgött, és a had Györgyre rontva indult meg. A lovag nem tántorodott meg, döngő csapásokkal haladt egyre beljebb az ellenséges katonák tömegében, lassan a többi lovag is követte  az elkeseredett rohamban.
 György lassan a Sárkányhoz ért, az szinte megláncolva bőgött és várta a harcost. Ahogy a férfi egyre közelebb ért hozzá, annál jobban üvöltött, majd amikor már lépésnyire volt, megindította támadását a keresztes felé.
 A lovag gyorsan tért ki, majd a védekezés lendületével azonnal felhasította ellenfele oldalát. A Sárkány az első csapás után holtan rogyott le. Ahogy a méretes test a földre puffant, a hang lökéshullámaként állt meg a harc.
 A pogányok megadták magukat, és elképedve nézték a nagyhatalmú varázsló élettelen maradványait.
 György lihegve állt meg, és kardjára támaszkodva bámulta a túlértékelt pogány vezért. János vértkesztyűje ért a hátához, mikor feleszmélt.
- Bevégeztük a harcot! - kifújva a levegőt, kimerülten folytatta - Megkeresztelhetjük ezt a vidéket, Sárkányölő.
 A lovag felemelkedett, lerázta magáról társa kezét, és onnantól kezdve életében nem szólalt meg többet.

*Sárkányölő Szent György valójában nem a középkorban élt, hanem az ókorban, ha egyáltalán létezett, akit jobban érdekel György történelme, az itt olvasson utána!*

2013. június 8., szombat

Diagnózis

- Skizofrénia bipoláris zavarral. - mondta a pszichiáter, és azzal felírta a jegyzetfüzetébe is a diagnózist.
- De doktor úr! Én nem vagyok őrült! - csattant fel a beteg. - Én egészséges vagyok! Jó, nagyok, a hangulatváltásaim, de ne nem vagyok beteg.
 Mire a mondat végére ért, már zokogott.
- Ne aggódjon, - újra jegyzetelni kezdett - gyógyszerrel egészen jól kezelhető az állapota.
- Elnézést? Merre van a medence? - kérdezte a mostanra diagnoztizált skizofrén - Tudja, versenyem lesz.
- Bámulatos, egy újabb személyiségtípus! Ezúttal egy úszó!
 A doktor lelkendezett, a füzetre lesett, majd végigjáratta a szemét a teljesen üres szobán. Jónak tartotta, hogy nincsenek bútorok. Se asztalok, se székek. Pusztán a padló, ami csak akkor lesz nyomóan fájdalmas, ha az embernek eszébe jut, hogy hol is ül. De a törökülés nyitottá tesz, ezt tudta. Ez ez egyik legújabb terápiás módszer, így könnyebben megnyílnak a betegek.
- Milyen gyógyszerről beszélt? - kérdezte vidáman egy újabb hang.
- Klórpromazin. - recsegte a köpeny alatti férfi. - Teljesen tünetmentessé teszi.
 Azzal elnézett az ajtó fele, majd gyorsan, visszalopta a tekintetét a lapjára, és felelősségteljesen a nővérnek kiáltott:
- Klára! Adjon egy klórpromazin tartalmú gyógyszert az úrnak.
 A nővér komor arccal vízért ment, majd a pohárral és a kapszulákkal visszatért.
- Nézni el! - kezdte a beteg - Nem szeretni szusi.
- Vitamin, - mondtam szürke komorsággal az orvos - vegye be!
 Miközben a páciens remegve a gyógyszerrel bíbelődött, addig az orvos a tompa ürességet és a meghatározó letisztultságot próbálta tetten érni újra a helyiségben. Megesküdött volna, hogy egy fej ingatását hallotta, de csak annyit érzett, hogy zsibbad a karja, és egyre jobban elfárad.
 Ellenállt. Nem akart elaludni, amíg ott van a kezeltje a szobában. Csak a halk nyöszörgés maradt, ami szinte kopogott a linóleumozott padlón, a bútor nélküli kezelőben.
- Klára! - kezdte - Kísérje ki az Urat!
 Ahogy hallotta az ajtót becsúkódni. Ledőlt a padlóra és elaludt.

 Közben a szoba egy kifürkészhetetlen pontján, egy széken ülve, mert azért minden bútort mégsem lehetett száműzni, egy férfi ült, csalódottan ingatta a fejét, és nézte a padlón elterült kényszerzubbonyos beteget.
 Csak felírta a lapra az új személyiségeket. Úszó, nővér, orvos. Újabb három a meglévő hét mellé.
 Ez az orvos pedig egykedvű határozottsággal tudta, hogy ezen a betegén már nem segíthet, és lefeküdt mellé a földre.

 Közben az igazi pszichiáter otthon ült a családjával és hitt abban, hogy a gyógyszerek majd mindent megoldanak.

2013. június 3., hétfő

A szépség kritikája

 A sminktől hétköznapi és átlagos arcú lány - aki valójában magától szép lett volna - cipősarkával kopogva a mozgólépcsőn sietett a metróhoz.
 A szerelvény éppen már a mozdulatlanság határán haladt az állomás felé, amikor a lány lelépett a kövezetre a lépcsőről. Megszaporázta a lépteit, de magassarkúban és felvágott szoknyában nehéz futni. Már megnyugtatóan ugrott fel a földalattira, amikor a jobb cipőjének a sarka beakadt a peron és a jármű közé, és ellen se állva az erőknek, üreges pattogással a sínek közé esett.
 A lány leszállt és félig lábujjhegyen bicegve várta, hogy a metró kiálljon az állomásról és a mélybe bámulhasson az elveszett alkatrész után.
 Az induláskor a menetszél sóvárogva nyúlt be a ruhája alá, megsimogatta a testét, majd távoztakor csábosan hirtelen engedte a lenge viseletet.
 Ekkor lépett ki egy fakószürke arcú, buszkékbe öltözött zsíros hajú nő a forgalmi irodából, kezében egy nagy rúddal, annak a végén egy fogó várta a bevetést.

- Jó estét! - hallatszott a színtelenül elmorgott köszöntés a forgalmistól, azzal elkezdett matatni az árokban a sarok után.
 A csinosan felöltözött lány aggódva figyelte a műveletet. A forgalmis hölgy időről időre mogorván visszaküldte a biztonsági sáv mögé. Mielőtt a négyperces követési távolság véget ért volna, és megjött volna az új szerelvény. A letört részt sikerült megmenteni.
 A lány boldogan és megkönnyebülten vette át a sarkot, és felhúzott lábához kezdte próbálgatni a letört sarkat. Látszott, hogy ragasztható.
 A próbálgatás néma csöndjét végül a szakember törte meg:
- Tudja, - kezdett bele - aki kurvának öltözik, az ne lepődjön meg, ha bassza az élet! Jó éjszakát!
 Azzal a fakónő, beleolvadt egy ajtó mögötti sötét térbe. A lány döbbenten állt, és tudta, hogy ez a kritika csak a szépségének szólt, meg a felesleges sminknek. Boldogan elmosolyodott.